Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Последната събота на месеца от 11:00 до 13:00

Заявлението може да изтеглите във формат за Microsoft Word 97-2003 от тук .

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК - С  ПРИЛОЖЕНО КОПИЕ НА  НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛА ЗА СВЕРЯВАНЕ.


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база