Печат

Л Е В О В И    И Н Д Е К С И   
   ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

03.08.1992г. -  31.03.1994г.  - 0,40  лв. неденоминирани
01.04.1994г. -  14.04.1995г.  - 0,80  лв. неденоминирани
15.04.1995г. -  01.05.1997г.  - 1,70  лв. неденоминирани
02.05.1997г. -  17.11.1997г.  - 5,00  лв. неденоминирани
18.11.1997г. -  02.04.1998г.  - 0,01  лв.
03.04.1998г. -  30.06.1998г.  - 0,02  лв.
01.07.1998г. -  31.03.2004г.  - 0,03  лв.
01.04.2004г. -  31.03.2007г.  - 0,04 лв.
01.04.2007г. -  31.08.2007г.  - 0,05 лв.
01.09.2007г. -  30.04.2008 г. - 0,06 лв.
от  01.05.2008          - 0,08 лв.