Печат

До този момент са изплатени левовите компенсациите по преписките на правоимащите по протокол от 23.12.2019 г.  , с което всички компенсации са изплатени!