Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Вторник и петък от 12:00 до 13:00 и събота от 11:00 до 13:00

Уведомяваме притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове, на които преписките за правоимащи са включени в протоколи за компенсиране от 18.05.2011 г. до 07.12.2012 г., че левовите компенсации са преведени по сметките на влоговете в Банка ДСК и могат да ги усвояват след представяне на спестовната им книжка и документ за самоличност в клон "Жилищно строителство" на Банка ДСК, находящ се на кръстовището  на бул. Руски и бул. Шести септември, гр.Пловдив.


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база