Адрес: 4000, Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” 1 , тел./факс: (032) 656 764 , komisia8@plovdiv.bg ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Събота от 11:00 до 13:00


01 06 2018 001

Уведомяваме притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове, на които преписките за правоимащи са включени в протоколи за компенсиране от 18.05.2011 г. до 30.06.2017 г., че левовите компенсации са преведени по сметките на влоговете в Банка ДСК и могат да ги усвояват след представяне на спестовната им книжка и документ за самоличност в клон "Жилищно строителство" на Банка ДСК, находящ се на кръстовището  на бул. Руски и бул. Шести септември, гр.Пловдив.

 

Очакващите компенсация граждани следва да проверяват на интернет страницата на комисията (www.komisia8.tk), в приемната или по телефона в приемното време, за наличието на преведени суми за компенсация за протокола в който са включени.


Важно

За комисията

Бланки

Нормативна база